Anime Download

#Sponsor Link Tilter
#Sponsor Link Tilter


Do kết quả không khả quan của Nobita và lỗi không hoàn hảo của Doraemon mà giám đốc công ty D.G quyết định thuyết phục hội đồng thành phố tương lai thu hồi toàn bộ số Robot dạng mèo được sản xuất tính từ ngày 03.09.1212 trở về trước, và tất nhiên, Doraemon và Dorami cũng bị bắt để “tái chế”. Về phía Nobita, cậu được công ty tương lai gửi đến một Robot dạng chó tên là Wonderfull (hoàn hảo) để thay thế cho Doraemon...