Anime Download

#Sponsor Link Tilter
#Sponsor Link Tilter


Tội phạm thế kỷ 22 đã gửi một robot bảo mẫu Lulili đến cho Nobita với âm mưu “Tiêu diệt kẻ ngáng đường kế hoạch chinh phạt thế giới” của chúng. Nobita và Doraemon không hề biết đến chuyện đó mà vui vẻ kết bạn với cô bé này. Cô bé tỏ ra thân thiện với Nobita hơn cả Shizuka, bảo vệ cậu khi bọn Jaian và Suneo muốn bắt nạn. Càng lúc hai người càng thân thiết với nhau hơn.
Thế nhưng, trong người cô bé vẫn tồn tại một “con chip” điều khiển do bọn tội phạn gắn vào, nhằm tiêu diệt Nobita, và đã có không dưới 2 lần cô bé ra tay ám sát Nobita, đến phút chót, một mình cô bé đã tiêu diệt Dorami, Doraemon và đe dọa tính mạng Nobita……